Navigation Menu
Musik och välbefinnande

Musik och välbefinnande

By on apr 6, 2020 in Musik och välbefinnande

Musik har många positiva effekter på människor genom att öppna upp för samtal, kreativitet och rekreation. Människan använder musik både uppiggande och avslappnande, som inför festen eller när de behöver gå ner i varv inför en tenta. Musiken spelar en stor roll i många människors liv, såväl klassisk musik som dagens flyktiga pop. Människor konsumerar musik som aldrig förr. Internet svämmar över av youtubeklipp, spotify finns i var mans hem och kassettbandet har fått ett uppsving på senare tid. Musik har funnits sedan urminnes tider och skänkt glädje, men även förmedlat sorg. Var tid har satt sitt avtryck i musiken, och i människan.

Musik vid demenssjukdom

Forskning har visat att musik inte bara är välgörande på ovanstående sätt utan kan faktiskt ha inverkan på vårt fysiska välbefinnande och lindra stress och oro i samband med plågsamma sjukhusvistelser. Musik används numera som en del i den personcentrerade vården som bedrivs för de med demenssjukdom då det inte bara är välgörande utan kan vara en direkt nyckel till den drabbades minnesbank. För en stund får personen minnas det liv som var och kan få tillgång till både känslor och minnen från den tiden.

Minskad oro vid musik

Det är inte bara den demenssjuke som får hjälp av musikens stärkande kraft utan även andra patientgrupper. Enligt undersökningar har man sett att en viss typ av musik i lagom hög volym kan kopplas till en bättre puls och lägre blodtryck. Man har också skattat människors upplevelse av vårdinrättningar, oro och sjukdom när de har haft tillgång till musik och man har upptäckt att det är vanligare att de har upplevt sin sjukhusinläggning och smärta mindre stressande än människor som inte har haft tillgång till musik.

En enkel och effektiv metod

Musik räknas ofta som ett ovanligt inslag i vården trots att det finns ett flertal forskningsrapporter som visar musikens välgörande kraft vilket kan te sig underligt. Musik kostar så lite och gör så mycket för människors välbefinnande att man kunde tro att sjukvården skulle ta mer fasta på denna enkla, men mycket effektiva metod. Man bör dock inom vården välja musik som inte väcker anstöt eller provocerar. Man skulle kunna kalla det lättsmält musik, även ljud har forskning visat har en lugnande effekt, som vågornas svall eller ljudet av en sval sommarbris.

Musik och lärande

Det är också sedan länge känt att klassisk musik har en positiv inverkan på lärande. Otaliga forskningsstudier och undersökningar pekar på ett direkt samband mellan skärpt koncentrationsförmåga och bättre inlärning när människor får lyssna på klassisk musik samtidigt som de ska lära sig något. Varför är omtvistat, men det verkar som att klassisk musik har en lugnande effekt som hjälper till att skärpa förmågan att ta in och lära sig nya saker. Musiken är utan tvekan mångbottnad och resulterar i ett flertal positiva reaktioner hos människan.

Explorable