Navigation Menu
Musik och samtid

Musik och samtid

By on mar 19, 2020 in Musik och välbefinnande

Musik visar tydligt vilka strömningar som går genom samhället och världen i stort. Det som sker i världen lämnar direkta avtryck i musiken och blir ofta något som förenar och håller grupper samman. Olika artister och grupper har under åren blivit symboler för kamp mot orättvisor som förts runtom i världen och deras anhängare har hjälpt till att sprida budskapet. Det blir extra tydligt med musik som riktar sig till unga människor som inte sällan är väldigt hängivna sina idoler, men även starka i sina värderingar och tron på att man kan förändra samhället genom ihärdighet och slagkraftiga ord.

Miljö och anti war

I dag kan man se att det är kampen om miljön och uppmuntran att gå över till att sluta äta kött som många artister uppmuntrar sina följare till. Det har en stor genomslagskraft, precis som 1960-talets anti war budskap som ofta framfördes i musik och text. På 1980-talet såg man hur artister gick samman och samlade sina fans i kampen mot hungersvält i olika delar av världen.

Populärt eller normaliserat i samhället

Man ser dock inte bara politiska budskap i musik utan även andra budskap och signaler om vad som just då var populärt eller normaliserat i samhället. Med tiden kan också texter och musik komma att omvärderas och spegla en väldigt förlegad syn på saker och ting. Under årtalen 1940 och 1950 var det till exempel vanligt med texter om kvinnans underordnade roll i hemmet eller texter som normaliserade ett kvinnoförtryck. De senaste åren har man fått se en ökad sexualisering av musiktexter och musikvideos som framförallt riktar sig till målgruppen unga människor. Grova ord, vilket tidigare var totalt oacceptabelt, är i dag vanligt förekommande från artister och visar att gränserna har flyttats fram för vad som är acceptabelt i dag och hur samhället har utvecklats.

Musiken speglar samtiden

Musiken speglar samtiden på en rad olika sätt, alltifrån vilken politik som förs, till katastrofer och människors levnadssätt. Även glädjeämnen avspeglas i musiken och trallvänliga låtar om kärlek och vänskap hamnar inte alltför sällan på listor över mest spelade låtar. Ämnen som alltid är aktuella dyker upp i olika skepnader och spelas på klubbar och barer runtom i världen. Oavsett budskap binder musiken människor samman. Att artister har en stor makt att påverka människor råder det ingen tvekan om.

Explorable