Navigation Menu
Musik sedan Antiken

Musik sedan Antiken

By on maj 24, 2020 in Musik och välbefinnande

Musiken har funnits sedan antikens dagar och troligen längre tillbaka än så. Det är inte en modern företeelse att spela en brudmarsch eller framföra musik vid begravning utan det kan härledas ända tillbaka till medeltiden. Under den här tiden var det också vanligt att musik och text gick hand i hand, prosa och poesi var vanligt förekommande ackompanjerat till ljud och beskrev, ofta detaljerat, alltifrån jaktlycka till ond bråd död.

Psalmer än aktuella

Även uppmanande texter och texter om hur människan bör föra sig och leva sitt liv var vanligt förr och är så till viss del än i dag. Kristendomen har sina psalmer, som vissa av dem, går långt tillbaka i tiden men är aktuella än idag.

Sprida glädje med sång och instrument

Att framföra budskap i musik går alltså långt tillbaka i tiden och även viljan att sprida glädje och kärlek med hjälp av sång och instrument. Människan har med tiden utvecklat musiken med hjälp av olika instrument och digitala verktyg. Budskapen kan dock skilja sig åt från dåtidens Grekland, men det finns vissa beröringspunkter där människa och musik idag möts precis som i Antikens Rom.

Explorable